De zen-praktijk

kinhin

De zen-bijeenkomsten in Zen Dōjō Heerlen Kai Myō bestaan elke avond uit twee zitmeditaties (zazen) van elk ongeveer 20 à 30 minuten en een loopmeditatie (kinhin) van ongeveer 10 minuten.
Als het nodig is wordt tijdens de zitmeditatie je zithouding gecorrigeerd (kyōsaku). Tijdens de tweede zitmeditatie wordt een korte zen-tekst voorgelezen.

Op maandag en dinsdag volgt na de tweede zazen een korte ceremonie van ongeveer 10 minuten, waarin we gezamenlijk soetra's reciteren. Op maandag volgt daarna nog een korte theeceremonie.
Op woensdag worden geen soetra's gereciteerd. Na afloop van de tweede zazen wordt thee geserveerd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Maandag Dinsdag Woensdag
zazen ± 30 min. zazen ± 30 min. zazen ± 20 min.
kinhin ± 10 min. kinhin ± 10 min. kinhin ± 10 min.
zazen ± 30 min. zazen ± 30 min. zazen ± 20 min.
ceremonie ± 10 min. ceremonie ± 10 min. vraag en antwoord
thee ± 5 min.

beginner's mind

Shoshin — Geest van de beginner

In de geest van de beginner zijn er vele mogelijkheden, in die van de ervarene maar enkele.

— Shunryū Suzuki —