Introductie in zazen

introductie

Iedereen, van welk geloof dan ook, is in staat zen-meditatie te beoefenen. Daarvoor hoef je je herkomst en opvoeding niet te verloochenen. Het is ook niet nodig om te stoppen met andere spirituele oefeningen.

Het enige waartoe je bereid dient te zijn, is aandachtig zijn in je handelen, je praten en je denken. Dat is niet altijd gemakkelijk, want zen-meditatie of zazen is het bewandelen van een onbekende Weg. Het is een intieme en persoonlijke ervaring die je alleen zelf kunt opdoen.

Een introductie in zazen is mogelijk op elke eerste woensdagavond van de maand, vanaf 17.30 tot ± 19.00 uur.

Bij deze introductie gaat het vooral om de praktische uitleg over:

  • de meditatie-houding
  • de ademhaling
  • de geesteshouding
  • het oefenen van zitten met aandacht (zazen)

Ook andere facetten die verband houden met zen-meditatie komen aan bod, zoals:

  • het beoefenen van meditatie in de Dōjō met anderen
  • de loopmeditatie
  • de opbouw van de verschillende reguliere meditatiebijeenkomsten op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond

Als je wilt, kun je aansluitend deelnemen aan de gezamenlijke zazen-beoefening van die woensdagavond (19.30 tot ± 20.45 uur).
De kosten van een introductie zijn €10 per persoon.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jo Römkens of Elly Deckers via ons e-mail adres: info@zendojoheerlen.nl.
Na het bijwonen van een introductiebijeenkomst kun je deelnemen aan de zazen-bijeenkomsten op maandag-, dinsdag- en woensdagavond.

deshimaru

Tijdens zazen worden ons verstand en bewustzijn zuiver. Het is zoals modderwater in een glas. Langzamerhand zinkt het sediment naar de bodem en wordt het water zuiver.
– Meester Deshimaru –