Wat is een Dōjō?

dojo

Om zazen te beoefenen hebben we een rustige ruimte nodig. De Dōjō is onze oefenruimte, de plaats waar we samen kunnen zitten in zazen. In de Dōjō is er concentratie op al onze houdingen ‑ staan, lopen, zitten ‑ en handelingen.

Bij het betreden ervan buigen we (gasshō) voor het Boeddhabeeld op het altaar. Het is een groet en teken van respect voor allen in de Dōjō, en voor het hele universum. Dan lopen we naar ons kussen (zafu), buigen weer en gaan zitten. In de Dōjō zitten we alleen en toch met alle anderen samen.

Zo roepen de slagen op het hout bij aanvang van de meditatie ons op het denken van alledag los te laten, het ego te laten gaan, één te worden met het universum.

We zitten in zazen.

De wereld is vergankelijk, en alles vliegt voorbij.
Ieder van ons moet uit zijn droom ontwaken.
Er is geen tijd te verliezen.
– Chinees gedicht voor bij het hout –